پیش بینی

شنبه 5 خرداد

-5°C | -18°C

clear
یک شنبه 6 خرداد

-3°C | 12°C

clear
دوشنبه 7 خرداد

-2°C | 11°C

few-clouds
سه شنبه 8 خرداد

-4°C | 9°C

overcast