دومين جلسه كارگروه ارزيابي خسارات حوادث قهري به بخش كشاورزي و امهال تسهيلات خسارت ديدگان برگزار شد.

دومين جلسه كارگروه ارزيابي خسارات حوادث قهري به بخش كشاورزي و امهال تسهيلات خسارت ديدگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي شهرستان كميجان دومين جلسه كارگروه امهال تسهيلات اشخاص حقيقي و حقوقي بخش كشاورزي خسارت ديده از حوادث غير مترقبه در روز سه شنبه مورخه ي 3/4/93 با حضور معاون مديريت جهاد كشاورزي و رؤساي شعب بانك هاي كشاورزي شهرستان و مسئول مركز ميلاجرد و كارشناس مرتبط جهاد كشاورزي در محل اتاق جلسات مديريت تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه آقاي حاجيلو معاون مديريت ضمن عرض خير مقدم و تبريك پيشاپيش فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به اعضاي جلسه پيرامون اهداف جلسه مطالبي بيان نمود و خواستار بررسي كارشناسي دقيق نسبت به تعيين مناطق بحراني و خسارت ديده و شناسائي افراد خسارت ديده از عوامل غير مترقبه كه مشمول دريافت خسارت مي باشند ، شد.

در ادامه جلسه هريك از اعضا به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند و در پايان مقرر گرديد مناطق خسارت ديده ناشي از خشكسالي ، سرمازدگي و ساير حوادث غير مترقبه توسط جهاد كشاورزي از ستاد بحران استان استعلام و جهت تصميم گيري لازم به كارگروه اعلام گردد.