سرمازدگي محصولات كشاورزي در بخش ميلاجرد

 

به گزارش روابط عمومي جهاد كشاوررزي شهرستان كميجان ، سرپرست مركز جهاد كشاورزي ميلاجرد از سرمازدگي گسترده محصولات كشاورزي در بخش ميلاجرد خبر داد.

مهندس مهدي غلامحسيني با اشاره به آثار تنش سرمايي در 5 و 6 ارديبهشت ماه كه دماي هوا به منفي 3 درجه رسيد، افزود: متاسفانه سرمازدگي در مزارع گندم و جو آبي 20 تا 30 درصد،مزارع گندم ديم20تا60 درصد ، مزارع گلزا مجموع خسارت بهاره و زمستانه 30 تا 40درصد و باغات انگور 20تا 100 درصد خسارت وارد نموده است.

سرپرست مركز جهاد كشاورزي ميلاجرد ادامه داد: سرمازدگي در سطح برگ موجب سوختگي در نوك و يا كل پهنك برگها،در ساقه كاهش رشد طولي و در اندام زايشي موجب كوچك ماندن سنبله ها و عدم رشد آنها و همچنين عدم انجام لقاح و خشك و سفيد شدن انتهاي سنبله ها گرديده است.

ايشان با  تاكيد بر بيمه نمودن محصولات كشاورزي در مقابل حوادث غير مترقبه اظهار داشت: تنها محل پرداخت خسارت ناشي از اين حوادث صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي باشد.

مهندس غلامحسيني در پايان تصريح كرد:كشاورزاني كه محصول خود را بيمه نموده اند مي توانند درخواست خود را به دفتر بيمه محصولات كشاورزي در بخش ميلاجرد به منظور جبران بخشي از خسارت ناشي از سرمازدگي ارائه نمايند.

 

درج نظر

نام:
پست الکترونیک:
آدرس اینترنتی:
چک کردن اسپم:
عنوان:
نظر:
 
کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
تصویر امنیتی:
 
XML نظرات: RSS | Atom