طرح هاي الگويي اشتغال زايي روستايي شهرستان كميجان

مهندس معصومه فتحي پور ریيس اداره آموزش وترويج كشاورزي ومسئول امورزنان روستايي جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان در گفتگو با خبرنگار سلام كميجان اظهار داشت طرحهاي الگوئي اشتغالزايی زنان روستايي طي سالهاي متوالي درقالب عناويني شامل كشت زعفران،كشت سير،پرورش بوقلمون صنعتي،پرورش مرغ بومي،عرقيات گياهي و بسته بندي محصولات كشاورزي اجرا گرديده استوی ادامه داد درحال حاضر جديدترين طرحهاي اجرا شده در سال 92 شامل توسعه كشت گياهان دارويي می باشد كه گياهان كشت شده شامل گل گاوزبان ،آويشن باغي،بادرنجبويه واسطوخودوس بوده كه در روستاهاي دهستان اسفندان درسطح 1500 مترمربع درحال بهره برداري مي باشد


فتحی پور خاطر نشان کرد كشت گياهان دارویي درقالب طرحهاي كوچك براي زنان روستايي ضمن پركردن اوقات فراغت بانوان،باعث افزايش آگاهي آنان از كاربردهاي دارویي گياهان شده و به اقتصاد خانواده نيز كمك مي نمايد.