نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %38 7
متوسط %44 8
خوب %22 4
مجموع نظرات: 18