نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %42 8
متوسط %47 9
خوب %26 5
مجموع نظرات: 19